Yhteisön käyttäytymismallien ja toimintojen määrittelystä

“-Sosiaalikonstruktivistisessa tutkimuksessa ei “mielisairautta” ole pidetty universaalina tai yksiselitteisenä ilmiönä. Yhteiskuntatieteellisesti orientoitunut tutkimus tuo sen sijaan esiin  sen miten käyttäytymismallien ja toimintojen määritteleminen on  yhteiskunnallisesti ankkuroitunutta: se on  ajassa ja tilassa liikkuvaa, suhteutettuna naiseuteen ja mieheyteen, sekä sidottu senhetkisiin totuusdiskursseihin ja valtasuhteisiin.”

ylläolevat artikkelit, sekä teksti  “om avvikelse” -otsikoiden alla ovat poimintoja

Jutta Ahlbeck-Rehnin väitöskirjasta
“Diagnostisering och disciplinering/ Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889 – 1944”

(Åbo Akademi university press 2006 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s