Om avvikelse

När ett samhälle försöker uppskatta hur stor den avvikande populationen är, mäter man i själva verket den egna sociala kontrollapparatens kapacitet, snarare än samhällsmedlemmarnas avvikartendenser. Om till exempel den psykiatriska professionen fann botemedel för de flesta mentala störningar, skulle kontrollagenten – i detta fall läkarvetenskapen – rikta sin uppmärksamhet gentemot andra beteendeformer och definiera vissa beteenden, som tidigare skulle ha betraktats som normala, som avvikande. ….Det intressanta är att fråga varför ett samfund tillskriver ett visst slags beteende som avvikande och inte andra.

( Otteet Jutta Ahlbeck-Rehnin tohtorinväitöskirjasta Diagnosticering och Disciplinering  / Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889 – 1944 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s