Sjählö-ryhmä ja projektien lähtökohdat

SJÄHLÖ 9 -ryhmä 

Johdanto

Poikkitaiteellinen/-tieteellinen työryhmä kiinnostui vuoden 2011 alkupuolella Nauvon kunnassa sijaitsevasta pienestä, eristyneestä Seilin saaresta.

Lyhyt historiikki: 1600-luvulta lähtien Seilin saari toimi Suomen mantereella lepraan sairastuneiden säilöönottopaikkana. Vuodesta 1785 lähtien mielenterveyskroonikoiden hospitaalissa hoidettiin, oikeastaan saarelle lähinnä eristettiin, myös kehitysvammaisia, kaatumatautisia ja vanhuksia. Vuonna 1889 miespuoliset hoidokit lähetettiin varsinaiseen juuri valmistuneeseen mielisairaalaan Käkisalmeen. Naispuoliset potilaat jäivät Seiliin, jossa sittemmin alkoi käydä lääkäri ehkä 3 – 5 kertaa kuussa, kelirikkoaikana lääkärivierailuja ei tapahtunut. Vuosien 1889 – 1944 aikana hospitaalissa oli yhteensä 192 naispotilasta. Työryhmä tutustui saareen ja sen historiaan siitä tehdyn tutkimuksen valossa. Keskeisenä lähtökohtana ja johdatuksena teemaan on toiminut Jutta Ahlbeck-Rehnin psyko- ja sosiaalihistoriallinen väitöskirja ”Diagnostisering och disciplinering: Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889 – 1944” (Åbo: Åbo Akademis förlag, 2006).

Ahlbeck-Rehn on käsitellyt tutkimuksessaan Seilin saaren potilaita koskevaa aineistoa.

Hänen tutkimuksensa ja tuotantonsa pohjalta työryhmä kiinnostui hänen tavastaan analysoida saaren asukkaita, esimerkiksi sitä, miten naisia on määritelty historiallisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa. Ahlbeck-Rehn käsittelee potilasaineistoa lähinnä ajallisessa, yhteisöllisessä ja lääketieteellisessä, myös rotuhygieenisessä diskurssissa. Seilin potilaiden kohtaloista tehty dokumentaatio antaa mahdollisuuden luoda erilaisia mielikuvia hulluudesta ja erilaisuudesta. Seilin potilasaineistosta nostetut vastaparit: NORMAALI-EPÄNORMAALI; KULTTUURI-LUONTO; JÄRKI-KEHO; NORMATIIVINEN NAISELLISUUS-POIKKEAVA NAISELLISUUS; TERVEYS-SAIRAUS kiinnostavat työryhmää.

Käytäntö

Vuonna 2011 Perustettu SJÄHLÖ 9 -ryhmä koostuu sekä taiteen että tieteen tekijöistä. Ryhmä perustettiin pohtimaan toiseuden, poikkeavuuden, ulkopuolisuuden ja eristämisen ilmiöitä sekä tieteen että taiteen lähtökohdista. Seilin saaren hospitaali ja sen historia otettiin aihepiirin parissa työskentelyn lähtökohdaksi ja perustaksi. Tähän historiaan liittyvä toiseuden pohjalta toteutettu yksilön eristäminen on ollut Suomessakin mielivaltaista.Tästä episodista on sittemmin  vaiettu. Toiseuden tutkiminen on tälläkin hetkellä ajankohtainen aihe sekä tieteen että kulttuurien tutkimuksessa. Projektin toteuttaminen on edellyttänyt aihepiiriin liittyviä seminaareja Seilin saarella. Tutustuminen Seilin saaren luontoon ja rakennuskantaan kesäkuun alussa 2011 vei työryhmän suunnitelmaa aimo harppauksen eteenpäin. Työryhmän jäsenet alkoivat Seilin saarella (Turun yliopiston biologisen aseman tiloissa) pidetyissä teemaseminaareissa analysoida ja hahmotella omaa suhdettaan tähän ainutlaatuiseen paikkaan ja aihepiiriin.

Seilin saarella on pidetty projektiin liittyen kolme psykohistorian seminaaria. Ensimmäinen seminaari pidettiin Seilillä kesäkuussa 2011. Luennoitsijana toimi ryhmän jäsen, kulttuuripsykologian dosentti, fil.tri Juhani Ihanus. Seuraava seminaari pidettiin Seilillä lokakuussa 2011, jolloin fil.tri Jutta Ahlbeck-Rehn esitelmöi tutkimuksestaan. Kolmas seminaari toteutui keväällä 2012. Tällöin Pro Seili -yhdistyksen pj. Keijo Alastalo esitteli Seilin historiaa saaren asukkaiden näkökulmasta.

Vaikka ryhmämme lähtökohtana on ollut tutkia ulkopuolisuutta Seilin hospitaalin aineistosta käsin, se on vuodesta 2014 siirtänyt tutkimuksensa painopisteitä TOISEUDEN, ULKOPUOLISUUDEN ja ERISTÄMISEN ilmiöiden tutkimuksessaan heijastamaan tämänhetkisiä kulttuurisia ja sosiaalisia ilmiöitä myös univeraalilla tasolla. Tämä tulokulma ryhmällä on myös tämänhetkisessä Berliinin näyttelyssämme.

SJÄHLÖ 9 -ryhmä on kaksikielinen. Pyrimme jatkossa tekemään ryhmästämme monikulttuurisen. Ryhmän ensimmäinen näyttely toteutettiin Hyvinkään taidemuseossa 15.11.2013–12.1.2014. Toinen näyttely

esitettiin myös 5.–27.4.2014 Reykjavikissa Islannissa, jossa ryhmä näyttelyn yhteydessä toteutti aihepiiriin liittyvän seminaarin yhteistyössä Pohjolan talon ja Islannin yliopiston (University of Iceland) kanssa.

Kolmas näyttelymme esitettiin Tikanojan Taidekodissa Vaasassa 30.8.–23.11.2014.

Uusin produktiomme on tällä hetkellä esillä Suomen Berliinin instituutissa 2.10.2015 – 15.1.2016 asti. Avajaisissa toteutimme

tiedemiesten esitelmien kautta paneelikeskustelun yleisön kanssa. Berliiniläinen yleisö oli tilaisuudessa innostunut ja erittäin aktiivinen tiedemiehille esitettyjen kysymysten ja keskustelun kautta

Tieteen edustajat:

Juhani Ihanus, kulttuuripsykologian dosentti, fil.tri, kirjailija, https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/publications/searchall.html?searchall=juhani%20ihanus

Elina Waris, sosiaalihistorian dosentti, fil.tri, graafikko

Jens Silfvast, Filosofi, fil.tri

Taiteen edustajat:

Christine Candolin, kuvataiteilija, http://www.ccandolin.net

Antero Kahila, taidemaalari, http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilijat/1730

Catharina Kajander, keramiikkataiteilija, kuvataiteilija, http://www.ckajander.com

Tellervo Kalleinen / Oliver Kochta-Kalleinen, performanssi- ja videotaiteilija, ohjaaja, http://www.studiokalleinen.net/

http://www.ykon.org/www.complaintschoir.org/www.speechkaraoke.org

Tuija Lampinen, taidemaalari, http://www.tuijalampinen.com

Solveig Lehtonen, taidegraafikko, http://www.solveiglehtonen.com

Kirsi Mattila, dokumenttiohjaaja, http://www.icebreakerproductions.fi

Leena Mäki-Patola, keramiikkataiteilija, kuvataiteilija, http://www.leenamaki-patola.fi, http://www.arslibera.com

Kirsi Poutanen, runoilija, muusikko, http://www.facebook.com/kirsi.poutanen / http://www.tammi.fi

http://www.alba.fi/www.kirsi.poutanen.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s