Sjählö9-gruppen / Projekt & utgångspunkter

SJÄHLÖ 9 -gruppen / https://sjahlo9.wordpress.com

Den tvärkonstnärliga/-vetenskapliga gruppen SJÄHLÖ 9 började i börjab av år 2011 intressera sig för den isolerade ön Själö belägen i Nagu kommun. Alltsedan 1600-talet har Själö fungerat som ett förvaringsställe för leprasjuka. Från år 1785 isolerade man på hospitalet förutom mentalsjuka även utvecklingsstörda, fallandesjuka och åldringar. År 1889 sändes de manliga patienterna till det nybyggda mentalsjukhuset i Kexholm. De kvinnliga patienterna blev kvar på Själö. Mellan åren 1889 och 1944 fanns på hospitalet sammanlagt 192 kvinnliga patienter. Arbetsgruppen bekantade sig med ön och dess historia med hjälp av den forskning som gjorts om ön.

Den dokumentation av Själöpatienternas öden som samlats in ger en möjlighet att undersöka sinnebilderna för galenskap och annorlundaskap. Ur materialet om patienterna på Själö har SJÄHLÖ 9 -gruppen lyft fram teman som är motsatta och samtidigt överlappande: NORMAL-ONORMAL;  KULTUR-NATUR;  FÖRNUFT-KROPP;  NORMATIV KVINNLIGHET-AVVIKANDE KVINNLIGHET;  HÄLSA-SJUKDOM. Gruppens konstnärer och vetenskapsmän arbetar tillsammans och lodar företeelser som utanförskap, annorlundaskap, avvikelse och utfrysning ur ett universellt perspektiv.

Projektet i dag

Från att gruppen under åren 2011 till 2013  har utgått från att  studera UTSATTHET, ANNANSKAP OCH ISOLERING med hjälp av  material från Sjählö hospital, har vi från om med år  2014 velat fokusera på begreppen ur ett mera universellt perspektiv, med focus på sociala företeelser av avvikelse och utsatthet i dagens värld.

Utställningsprogrammet för åren 2013 – 2016

I Finland visades utställningshelheten vid Hyvinge Konstmuseum den 15.11.2013 – 12.1.2013.

Våren 2014 visades utställningshelheten i Nordens Hus Reykjavik. Utställningen har visats på Konsthemmet Tikanoja Vasa hösten 2014 och 2.10.2015 – 15.1.2016 visades den nya helheten vid det Finska Institutet i Berlin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s