Antero Kahila

Antero Kahila

painter and visual artist

Antero Kahila works with many media, he paints, he takes photographs, he creates installations. Being an artist is for him both a constant effort to reflect upon the contradictions of being in the world and the insecurities and paradoxes intrinsic in any encounter with the world. Most of Kahila’s recent works are paintings. They are typically characterised by a dramatic content, and a naturalistically rendered body of a young boy. Through the dramatic or staged quality of the works and their composition, he often finds himself searching for the kind of sensation of encountering the world and being in it which is characterised by a certain irrational and ambivalent sense of gravity or weightlessness. In his latest works Kahila has also dealed with alienation and withdrawal. He often tries to depict humanity which is simultaneously vulnerable and yet in an extraordinary way tuned to consciousness. Depicting the human form for him is not only challenging, but also embodies a fascinating art-historical significance.

Antero Kahila

Käsittelen teoksissani vieraantumista, ulkopuolisuutta ja ulossulkemista. Pohdin teoksissani minän ja maailman rajoja, maailman kohtaamisen ja sen ymmärtämisen mahdollisuutta. Maailma tunkeutuu meihin ja muokkaa ja manipuloi meitä peruuttamattomasti. Samalla olemme osa maailmaa ja maailmassa. Historiaton ja enenevästi hyötynäkökohtia korostava toimintaympäristömme tuntuu asettavan psyykelle ja ihmisyydelle ennen kokemattomia ja ylivoimaisia haasteita.Taiteen tekemi-nen merkitsee minulle jatkuvaa, enemmän tai vähemmän hapuilevaa yritystä asemoitua ja maadoittua tässä monisyisessä ja hajottavassa vuorovaikutuksessa.