Toteutuneet projektit / Fullbordade projekter / Realized projects

Exhibitions in Finland

2013 The Hyvinkää art Museum, Finland

2014 The Tikanoja art Museum Vaasa Finland

Abroad

2014  The Nordic House Reykjavik, Iceland, where the group arranged a public lecture
on the topics.

2015-16 The Finland- institute in Berlin, Germany, where the group arranged a public
lecture on the topics.

http://finnland-institut.de/fi/programm/kunst/andersartig-zeitgenoessische-kunst-der-kuenstlergruppe-sjaehloe-9/

Inhemska utställningar

2013 Hyvinge Konstmuseum

2014 Konstnärshemmet Tikanoja

Utställningar utomlands

2014 Nordens Hus i Reykjavik, Island; Gruppen  ordnade ett seminarium i  ämnet i samarbete med Nordens Hus.

2015-16 Finland-institutet i Berlin; gruppen ordnade tre föreläsningar och en därpå följande paneldiskussion med rubriken “Speglingar av Annanskap”i samband med vernissagen.

Suomen Saksan instituutti Berliinissä 1.10.2015 – 15.1.2016 / Taidenäyttely ja seminaari ulkopuolisuudesta, toiseudesta ja eristämisestä /yhteistyössä Suomen Saksan instituutin kanssa. Paneelikeskustelu näyttelyn teemoista 1.10 klo 19: Jens Silfvast: toiseuden käsitteistä, Elina Waris: ihminen ei ole saari, Juhani Ihanus: virtuaali mieli ja kulttuurinen matriisi.

Det Finsk-Tyska institutet i Berlin 1.10.2015 – 15.1.2016 Konstutställning . Vi planerar även ett seminarium om begreppen utanförskap, annanskap och isolering i samarbete med Finska institutet i Berlin i samband med utställningen. 1.10 klo 19 paneldiskussion om vårt tema: Jens Silfvast: Annanskap: en begreppsinventering, Elina Waris om utanförskap i dagens europa, Juhani Ihanus om det virtuella sinnet och den kulturella matrisen.

The Finnish Institute in Berlin 1.15.2015 – 10.1.2016 Art exhibition and seminar on the theme otherness , exclusion and deviation. 1.10. 2015 at the opening 7 pm, we will discus our theme. Jens Silfvast: the varieties of otherness , Elina Waris: humans are not islands , Juhani Ihanus: The virtual mind and the cultural matrix.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s