Tulevat näyttelyt / Kommande / Coming exhibitions

Galleria Lapinlahti Helsinki  8.3 – 26.3 2017 Heijastuksia Toiseudesta

Ryhmän kokoonpano tässä näyttelyssä:
Lennart Berggren, Christine Candolin, Juhani Ihanus, Catharina Kajander,
Tellervo Kalleinen, Oliver Kochta-Kalleinen, Tuija Lampinen, Solveig
Lehtonen, Leena Mäki-Patola, Kirsi Poutanen, Rolf Simon-Weidner

Ryhmässä olevat taiteilijat edustavat useita taiteen tulokulmia kuten installaatiotaidetta, performanssia, dokumenttiesityksiä, maalaustaidetta, grafiikkaa, kuvanveistoa, videotaidetta, tanssia ja äänitaidetta. Lisäksi ryhmän jäseninä olevat tieteentekijät kommentoivat omien aihepiiriensä kautta esitelmissään toiseuden ilmiöitä.

Ryhmän tavoitteena on ylittää rajoja kulttuurien välillä ja tehdä kulttuurista yhteistyötä sekä taiteen että tieteen keinoin ajankohtaisten aihepiirien parissa myös ulkomaisten taiteilijoiden ja tieteentekijöiden kanssa. Tähän näyttelyyn ryhmä on kutsunut mukaan taidemaalari Lennart Berggrenin Ruotsista ja kuvanveistäjä Rolf Simon-Weidnerin Saksasta.

Näyttelyyn liittyvä oheisohjelmisto Lapinlahden sairaalan auditoriossa:

19.3  klo 14-  Lauri Danska: “Markku & Me” (lyhytelokuva tutkii kahden veljen välistä suhdetta, johon on kymmenen vuoden ajan vaikuttanut toisen veljen sairastuminen skitsofreniaan; 2016, 24 min). Lauri Danska tulee esittämään elokuvansa ja keskustelemaan siitä.

19.3 klo 15 -Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen:  dokumenttielokuva  People in White

26.3 klo 14 – 17  Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen ja Jean Sibeliukseen liittyvä teema-iltapäivä. Sibeliuksen sävellyksiä esittävät sopraanot Marika Krook ja Reeta Viljamaa sekä pianisti Marjukka Eskelinen ja viulisti Elisa Järvelä.  Konsertin yhteydessä Juhani Ihanus puhuu aiheesta “Sisarusdraama: Jean, Christian ja Linda Sibelius” ja Sofia Aminoff näytelmästään “Den älskande, en pjäs om Linda Sibelius”.

Näyttelyä ovat tukeneet:

Taiteen edistämiskeskus                                                                                               Pohjoismainen Kulttuuripiste Nordic-Baltic Mobility Program IASPIS/Konstnärsnämnden Internationellt kulturutbyte

 

Galleri Lappviken Helsingfors 8.3 – 26.3 2017  Speglingar av Annanskap

Konsnärerna som deltar i denna helhet:

Lennart Berggren, Christine Candolin, Juhani Ihanus, Catharina Kajander,
Tellervo Kalleinen, Oliver Kochta-Kalleinen, Tuija Lampinen, Solveig
Lehtonen, Leena Mäki-Patola, Kirsi Poutanen, Rolf Simon-Weidner

Konsnären i gruppen representerar olika infallsvinklar i konsten; vi studerar det universiella fenomenet utanförskap och isolering med hjälp av filmdokument, performance, ljudinstallationer, videoinstallationer, målarkonst, skulptur och vetenskap.

Gruppen Sjählö9 har som mål att överskrida kulturgränser och studera det universiella ämnet annanskap och isolering  i samarbete med internationella konstnärer. Därför har vi till denna utställning inbjudit bildkonstnären-målaren Lennart Berggren från Sverige och skulptören Rolf Simon-Weidner från Tyskland.

Lappvikens auditorium / Utställningsprogarmmet förutom konstutställningen vid galleriet:

19.3 kl.14-  Lauri Danska: Markku & Me ( en kortfilm som reflekterar förhållandet mellan två bröder, där förhållandet har under tio år varit påverkad av den andra broderns insjuknande i skitsofreni; 2016 24 min). Lauri Danska kommer att presentera sin kortfilm och diskutera om den

19.3 kl. 15-  Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen: dokumentärfilmen People in White

26.3  kl.14-17 Tema-eftermiddang sammanknippad med Finland 100-jubileums året. Sopranerna Marika Krook och Reeta Viljamaa samt pianisten Marjukka Eskelinen och violinisten Elisa Järvelä. I sambandet av konserten föreläser fil.doc. Juhani Ihanus om ” Syskondramat: Jean, Christian och Linda Sibelius.” och Sofia Aminoff talar om sin pjäs ” Den älskande, en pjäs om Linda Sibelius”

Denna utställning har fått understöd av:

Finska statens Främjande av Konst                                                                                       Pohjoismainen Kulttuuripiste Nordic-Baltic Mobility Program              IASPIS/Konstnärsnämnden Internationellt kulturutbyte

 

The Lapinlahti Gallery Helsinki 8.3 – 26.32017   shows the exhibition  Reflections of Otherness

with the artists:

Lennart Berggren, Christine Candolin, Juhani Ihanus, Catharina Kajander,
Tellervo Kalleinen, Oliver Kochta-Kalleinen, Tuija Lampinen, Solveig
Lehtonen, Leena Mäki-Patola, Kirsi Poutanen, Rolf Simon-Weidner

The interdisciplinary Sjählö9-group has established as its aim to transgress cultural borders in order to co-operate with international artists in the searching of forms to express  and interpret the universal  phenomenom of otherness, deviation and exclusion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s