Antero Kahila

Selviytymisstrategioista

Ihmisenä olemisessa on keskeistä kokemus elämän ainutlaatuisuudesta. Minua taiteilijana kiinnostavat selviytymisstrategiat eli mitkä ovat ne asiat, joihin kiinnitymme, kun koemme joutuneemme poissulkevan vallankäytön kohteeksi. Mitä tapahtuu, kun identiteettiämme uhataan tai kun meiltä riistetään eri syistä vapaus ja vastuullisen elämisen edellytykset? Pohdin teoksissani minän ja maailman rajoja, maailman kohtaamista, maailmassa olemista sekä maailman tunkeutumista psyykeemme ja kehoomme.

 

Om överlevnadsstrategier

Upplevelsen av det unika med livet är centralt för människan. Som konstnär intresserar jag mig för överlevnadsstrategierna, dvs vad är det vi hänger oss fast vid, när vi upplever att vi blivit utsatta för ett maktbruk som stängt oss ute. Vad händer när vår identitet hotas eller när vi av olika anledningar berövas vår frihet och förutsättningarna för ett ansvarstagande liv? I mina verk funderar jag över jagets och världens gränser, över att möta världen, att vara i världen samt hur världen tränger sej in i vårt psyke och kropp.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s